Temis Amiridis

Bachelor's thesis

Verejné obstarávanie vo vybraných nemocniciach v ČR a SR - komparácia

Veřejné zakázky ve vybraných nemocnicích v ČR a SR - komparace
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek zadávaných českými a slovenskými fakultními nemocnicemi v letech 2009 - 2013. Hlavním cílem je identifikovat faktory ovlivňující změnu ceny veřejné zakázky a určit významnost těchto faktorů. V práci jsou statisticky vyhodnocena data týkající se typu veřejných zakázek, typu zadávacího řízení a počtu nabídek ve vybraných fakultních nemocnicích …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the public procurement of the Czech and Slovak teaching hospitals in the years 2009 -- 2013. Main objective is to identify the factors that influence the change in prices of contracts and establish the impact of these factors. The data that is statistically evaluated in this thesis concerns the type of procurement, type of procedure and the number of offers in chosen …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou verejného obstarávania českých a slovenských fakultných nemocníc v rokoch 2009 - 2013. Hlavným cieľom je identifikovať faktory ovplyvňujúce zmenu ceny verejnej zákazky a určiť významnosť týchto faktorov. V práci sú štatisticky vyhodnotené dáta týkajúce sa typu verejných zákaziek, typu zadávacieho konania a počtu ponúk vo vybraných fakultných nemocniciach.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: Alena Maaytová
  • Reader: Stanislav Klazar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60237