Mgr. et Mgr. Terézia Dlhošová

Bakalářská práce

Validita psychologických škál religiozity a spirituality

The validity of psychological measures of religiousness and spirituality
Abstract:
The thesis deals with the validity of psychological scales of religiosity and spirituality. It presents a short overview of basic types of the scales and points out the different concepts they are referring to. It describes the manners of scale´s validization and discusses its weaknesses. There are many unspecific terms and changing concepts demonstrated by contentual analysis of the measurements. …více
Abstract:
Práca pojednáva o škálach spirituality a religiozity. Podáva stručný prehľad základných typov škál a poukazuje na rozdielne koncepty, z ktorých vychádzajú. Popisuje spôsob overovania validity u jednotlivých škál a zamýšľa sa nad jeho slabinami. Obsahovou analýzou škál poukazuje na nejasné pojmy, ktoré sa v nich používajú a tiež zamieňanie meraného javu s inými konceptmi. Práca porovnáva škály medzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta