Simona HEŘMANOVÁ

Bachelor's thesis

Postavení žen v manažerských pozicích a způsoby sladění kariérních ambicí s hodnotami rodinného života.

The status of women in management and the ways of accommodating carrier ambitions with family life values.
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou postavení žen na vyšších řídících pozicích v organizacích. Jejich menšinové zastoupení v rámci nejvyšších pozic organizační hierarchie logicky vybízí k otázkám, proč ženy na daných postech chybějí, jak moc musí upozadit svoje mateřské a rodinné povinnosti, aby v těchto pozicích ve srovnání se svými mužskými kolegy obstály, nebo co jim brání v tom, aby takovou šanci …more
Abstract:
This work considers the dilemma of women in top management. Their minority representation in top management logically leads to questions why they are missing on those positions, how much do they have to suppress their maternal and family duties to have equal chances in competition with men, or what hinders them from even having a chance to such an advancement in their career? Unequal representation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HEŘMANOVÁ, Simona. Postavení žen v manažerských pozicích a způsoby sladění kariérních ambicí s hodnotami rodinného života.. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/