Michaela JANEŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem

Influence of release frequency of containers for separated household refuse to separation intensity of the waste.
Anotace:
V diplomové práci je hodnocen vliv frekvence vyvážení nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění ve dvou lokalitách v Českých Budějovicích. Vliv byl posuzován pomocí tří nezávislých metod (monitorování zaplnění nádob ? bilančním výpočtem ? dotazníkem). Při posuzování vlivu frekvence svozu na třídění bylo přihlédnuto k následujícím kriteriím: zaplnění nádob v době svozu, docházkové vzdálenosti obyvatel …více
Abstract:
The thesis is evaluating the influence of frequency balance of containers for sorted for sorted waste for the intensity of sorting in two locations in České Budějovice. The influence was examined using three independent methods (monitoring the filling of containers ? by a balancing caluclation ? by a questionnaire) At the assessment of the impact of collection frequency to the selection account was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011
Identifikátor: 11433

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Lukáš ŠIMEK

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANEŠÍKOVÁ, Michaela. Vliv frekvence vyvážení obsahu nádob pro tříděný odpad na intenzitu třídění komunálního odpadu obyvatelstvem. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2mxggf 2mxggf/2
25. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.