Bc. Jakub Krása

Master's thesis

Plán uvedení nového výrobku na Český trh

Launch of new product on the Czech market
Anotácia:
Cílem práce je zjistit, zda je možné uvést nový alkoholický nápoj na český trh. K splnění tohoto cíle byla využita analýza prostředí trhu, marketingové metody úspěšného zavádění výrobku na trh a dotazníkové šetření. Pomocí získaných dat jsem vytvořil návrh zavedení daného výrobku prostřednictvím marketingové strategie. Podle dotazníkového šetření bylo zjištěno, že zavedení výrobku na český trh je reálné …viac
Abstract:
The aim is to determine whether it is possible to introduce a new alcoholic beverage on Czech market. To fulfill this goal was based on an analysis of the market environment, marketing techniques of successful market introduction and survey. Using the obtained data, I created a proposal for the introduction of a product through marketing strategies. According to a marketing survey, it was found that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní