Nikola TURINSKÁ

Bakalářská práce

Kvalita života ve stáří

Quality of Life in Old Age
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je získat informace o kvalitě života seniorů zahrádkářů, o jejich subjektivním vnímání a hodnocení kvality života se zaměřením na sociální, kulturní a zdravotní kontexty. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje problematice stáří, popisuje adaptaci člověka ve stáří, volný čas seniorů, charakterizuje aktivní a zdravé stárnutí …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to obtain information about quality of life of gardening senior citizens, their subjective perception and evaluation of quality of their life, focusing on the social, cultural and health context. The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with an issue of old age, describes a person´s adaptibility in old age and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURINSKÁ, Nikola. Kvalita života ve stáří. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 7r7p23 7r7p23/2
2. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.