Bc. Anežka KOUBKOVÁ

Diplomová práce

Šumava - výtvarná reflexe paměti místa

Šumava - the art reflection of the memory of place
Anotace:
Tato práce se zabývá Šumavou, jako oblastí bývalých Sudet, a pamětí tohoto místa. Předmětem práce je výtvarná reflexe Šumavy jako krajiny, v jejíž podobě a charakteru se promítá minulost a historické události. Text má dvě části. Teoretická se zabývá historicko-kulturní situací Sudet a Šumavy a zpracováním těchto témat ve výtvarném umění. Praktická část se věnuje reflexi tohoto tématu ve vlastní tvorbě …více
Abstract:
This work concerns with Šumava, as a part of the former Sudetenland, and with memories of this place. The subject of this work is an artistic reflection of Šumava as a landscape, in which nature and character reflect its past and historical events. The text consists of two parts. Theoretical part deals with the historical-cultural situation of Sudetenland and Šumava, and with the treatment of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Mladičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBKOVÁ, Anežka. Šumava - výtvarná reflexe paměti místa. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta