Mgr. Mariana Košíčková

Bakalářská práce

Reflexe „hrdinství“ a „zbabělosti“ v protektorátních tištěných médiích v době I. a II. heydrichiády

The reflection of “heroism” and “cowardice” in printed media in the Protectorate of Bohemia and Moravia during the periods of the first and second Heydrich affairs
Anotace:
Bakalářská práce reflektuje vnímání pojmů „hrdinství“ a „zbabělost“ optikou protektorátního tisku. Výzkumným materiálem se staly publicistické komentáře, úvodníky a reportáže, které se na stránkách českých novin deníkového charakteru objevovaly v období první a druhé heydrichiády. Podle směrnic německých úřadů novináři v této době, častěji než v jiných obdobích, užívali pojmů „hrdinství“ a „zbabělosti …více
Abstract:
The bachelor thesis reflects upon the perception of the concepts of “heroism” and “cowardice” by the print media in the protectorate. Publicist commentaries, editorials and reports, which appeared on the pages of Czech daily newspapers during the first and second Heydrich’s affair, were used as the research material. Under the instruction of German officials, journalists used these concepts more during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií