Ing. Věra Kopková

Diplomová práce

Analýza terciárního ekonomického vzdělávání

Tertiary economic education analysis
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce „Analýza terciárního ekonomického vzdělávání“ je analýza ekonomicky zaměřených vysokých a vyšších odborných škol. Terciární vzdělávání zahrnuje téměř veškeré standardní vzdělávání následující po maturitní zkoušce. Obvykle se dělí na vzdělávání na vysokých školách a nevysokoškolské vzdělávání (ve vyšším studiu s absolutoriem na vyšší odborné škole, v pomaturitním studiu …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis “Tertiary economic education analysis" is an analysis of economically oriented univerities and colleges. The tertiary education includes almost the all kind of education following the leaving examination. Usually it divides to university education and non-university education (in higher education with an approval at the colleges, in education after the leaving examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Šenkyřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta