Veronika Rašpličková

Bakalářská práce

Analýza nároků obcí na zpoplatnění produkce komunálního odpadu s cílem návrhu nového poplatku za produkci komunálního odpadu

An analysis of municipal requirements for a waste payment with the aim of composing a new type of payment for the production of municipal waste
Anotace:
Tato práce zkoumá, co obce očekávají od poplatků za komunální odpad. Poplatky by měly hlavně plnit fiskální funkci a také motivovat občany ke snižování množství produkce komunálního odpadu. V tuto chvíli má Česká republika tři možné poplatky, které obec může ke zpoplatnění občanů využít. S přípravou nového zákona o odpadech se ale nabízí otázka, zda by nebylo jednodušší udělat pouze jeden a jednodušší …více
Abstract:
This thesis investigates what municipalities expect from a municipal waste payment. The payment should fulfill the fiscal function and also should motivate citizens to produce less waste. At the moment, the Czech Republic has three possible options how to charge citizens for a waste management. The czech government has promised a new waste legislation and the question is why not to make just one universal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2014
  • Vedoucí: Marta Osersová
  • Oponent: Jan Macháč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58598