Zuzana Hovorková

Bakalářská práce

Přestupkové řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupku a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Misdemeanor proceedings under act no. 250/2016, on liability for misdemeanors and proceedings on them
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přestupkovým řízením podle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, které je důležité z důvodu prevence proti páchání přestupků a nápravě pachatelů. Práce je komparací zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Součástí práce jsou návrhy na změnu a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with misdemeanor proceedings under Act No. 250/2016 Coll. on liability for and conduct of misdemeanors, as amended, which is important for the prevention of misdemeanors and the correction of offenders. The work is a comparison of Act No. 250/2016 Coll. on liability for misdemeanors and proceedings concerning them and Act No. 200/1990 Coll. on offenses. Part of the work are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS