Bc. Michaela Twarógová

Master's thesis

Studium funkce C-terminální domény Nab3 proteinu v kvasinkách

Functional studies of the C-terminal domain of Nab3 in yeast
Abstract:
Nab3 protein je RNA-vázající protein, který je důležitou součástí terminace transkripce u nekódujících RNA. V modelovém organismu Saccharomyces cerevisiae je tento proces regulován Nrd1-Nab3-Sen1 proteinovým komplexem a je úzce spojen s následným procesováním a degradací nekódujících RNA jaderným exosomem a Trf4-Air2-Mtr4 polyadenylačním komplexem. Tato diplomová práce je zaměřena na funkční studii …more
Abstract:
Nab3 is an RNA-binding protein that is involved in transcription termination of non-coding RNAs. In Saccharomyces cerevisiae, this termination pathway is mediated by Nrd1-Nab3-Sen1 protein complex, and it is tightly coupled to the 3’-end processing and degradation of non-coding RNAs by the nuclear exosome and the Trf4-Air2-Mtr4 polyadenylation complex. This diploma thesis focuses on the investigation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Analytical Biochemistry