Ing. Karel Rohan

Bakalářská práce

Analýza PR běžecké akce

PR Analysis of running event
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem aktivit public relation (dále PR) společnosti Prague International Marathon (dále PIM). První část se zabývá obecnými definicemi a základními charakteristiky PR. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé nástroje PR, a to po stránce teoretické versus jejich praktické využívání společností PIM. Cílem práce je zjistit, zda existují v PIM nástroje PR, které se nevyužívají …více
Abstract:
This bachelors' thesis analyses the public relations activities (hereafter PR) of the Prague International Marathon (hereafter PIM). The first section deals with the general definitions and basic characteristics of PR, and the second deals with various PR tools, from the theoretical to the practical, used by PIM. The aim is to determine whether there are any tools that are not being used, or are being …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní