Theses 

Analýza PR běžecké akce – Ing. Karel Rohan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Karel Rohan

Bakalářská práce

Analýza PR běžecké akce

PR Analysis of running event

Anotace: Bakalářská práce se zabývá rozborem aktivit public relation (dále PR) společnosti Prague International Marathon (dále PIM). První část se zabývá obecnými definicemi a základními charakteristiky PR. Ve druhé části jsou rozebrány jednotlivé nástroje PR, a to po stránce teoretické versus jejich praktické využívání společností PIM. Cílem práce je zjistit, zda existují v PIM nástroje PR, které se nevyužívají nebo se využívají nedostatečně, a jak dalece jsou pro komunikaci masových sportovních akcí nezbytně nutné emoce. V závěru práce jsou uvedena doporučení na zlepšení nástrojů PR v PIM.

Abstract: This bachelors' thesis analyses the public relations activities (hereafter PR) of the Prague International Marathon (hereafter PIM). The first section deals with the general definitions and basic characteristics of PR, and the second deals with various PR tools, from the theoretical to the practical, used by PIM. The aim is to determine whether there are any tools that are not being used, or are being used insufficiently, and how far emotion dictates how communications of mass sports events are received. Recommendations to improve PR tools in PIM are made in the concluding statements.

Klíčová slova: Public relations, komunikace, komunikační mix, média, sponzoring, tiskové akce, interview, fotografie, corporate publishing, internet, charita.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz