Bc. Natálie Mayahová

Bakalářská práce

Využívání public relations v marketingové komunikaci firmy s dalšími nástroji komunikačního mixu

Using public relations in marketing communication in the company with other tool of communication mix
Anotace:
Záměrem bakalářské práce bylo zhodnotit PR aktivity vybraného podniku a další nástroje komunikačního mixu. V první části této práce byly objasněny základní termíny z oblasti public relations a online marketingové komunikace. Všechny tyto poznatky jsou uplatněny ve druhé, praktické části. Druhá část obsahuje popis konkrétních PR aktivit podniku a zhodnocení roční placené kampaně. Přínosem této práce …více
Abstract:
The bachelor thesis aimed to evaluate the PR activities of the selected company and other tools of the communication mix. In the first part of this thesis the basic terms from the field of Public relations and online marketing communication were clarified. All these findings are applies in the second part. The second part contains a description of specific PR activities of the company and an evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička, PhD.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní