Bc. Šárka Kosková

Bakalářská práce

Role public relations v komunikačním mixu organizací

The Role of Public Relations in the Communications Mix of Organizations
Anotace:
Tato bakalářská práce řeší otázku současné role PR v rámci komunikačního mixu obchodních společností, a to pomocí případové studie vzorové maloobchodní společnosti uplatňující principy společenské odpovědnosti firem (CSR). Práce si klade také dílčí cíle. Jednak zhodnocení vlivu CSR aktivit na zákaznické chování a pozitivní image značky, jednak efektivitu online PR v zasažení cílové skupiny komunikační …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the current role of PR in the marketing communications mix of companies, using a case study of a model retail company where the principles of corporate social responsibility (CSR) are applied. There are two partial goals included within the aim of the thesis. On the one hand, the evaluation of the influence of CSR activities on customer behavior and the positive image …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní