Zuzana Valchářová

Bakalářská práce

Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji

Integrated Transport System in the Zlín Region
Anotace:
Cílem této práce je obeznámení s fungováním systému veřejné dopravy ve Zlínském kraji a navrhnutí určitých možností pro jeho zlepšení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou uvedeny zejména obecné informace o tématu a základní pojmy. V části praktické je charakterizován Zlínský kraj a dopravní systém v kraji. Podle poznatků zjištěných v praktické části jsou vypracovány …více
Abstract:
Aim of the Bachelor work is getting familiar with functioning of the public transport sys-tem in Zlín´s region and suggesting options for its improvement. Work is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part are general information about the topic especially and basic concepts. In the practical part is characterized Zlín´s region and transport system in region. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Adela Poliaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valchářová, Zuzana. Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj