Marek Kroutil

Diplomová práce

Strategie řízení zahraničních zastoupení II. stupně agentury CzechTourism

The Management Strategy of CzechTourism II. Degree Foreign Offices
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti propagace destinace cestovního ruchu na významných zdrojových trzích České republiky formou zahraničních poboček za účelem podpory příjezdového cestovního ruchu. Důraz je kladen především na propagaci prostřednictvím soukromého subjektu – smluvního partnera, který má pro tyto účely statut zahraničního zastoupení tzv. II. stupně. Na základě analýzy a trendu …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to analyse possibilities of promotion of the tourism destination - Czech Republic - in important source markets in the form of foreign offices in order to support inbound tourism. Emphasis is placed mainly on the promotion through a private entity - a contractual partner, who has the status of foreign office of the so called II. degree for these purposes. Based on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Liběna Jarolímková
  • Oponent: Klára Vysloužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72794