Bc. Tereza Radová

Bakalářská práce

Situační analýza destinace cestovního ruchu

The Situation Analysis of Tourism Destination
Anotace:
Radová, Tereza. Situační analýza destinace cestovního ruchu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 71 stran. Bakalářská práce analyzuje nabídku destinace Plzeňsko, její konkurenční výhodu a konkurenční destinace. V první teoreticko-metodologické částí je rozebrána problematika destinace cestovního ruchu, marketingový management destinace, marketingová analýza a s tím související pojmy …více
Abstract:
Radová, Tereza. The Situation Analysis of Tourism Destination. [Bachelor’s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague:2019. 71 p. The bachelor thesis analyzes the offer of the destination Pilsen, its competitive advantage and its competitive destination. In the first theoretical and methodological part the issue of tourism destination, marketing management of destination, marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/hthvh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Plzáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze