Lukáš Pastorek

Disertační práce

Bio-Inspired Prototype-Based Models and Applied Gompertzian Dynamics in Cluster Analysis

Biologicky inspirované modely založené na prototypech a aplikace gompertzovské dynamiky ve shlukové analýze
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou shlukovacích a mapovacích metod odvozených z principu neuronového a statistického ucení a teorie rustu. Vybraná vetev biologicky inspirovaných modelu založených na prototypech je analyzována v rámci definicního schématu, který zduraznuje návaznost techto metod na klasické "cisté" statistické koncepty. Jelikož jsou tyto metody široce chápány jako "cerné skrínky" s nepredvídatelným …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the clustering and mapping techniques derived from the principles of the neural and statistical learning and growth theory. The selected branch of the unsupervised bio-inspired prototype-based models is described in terms of the proposed logical framework, which highlights the continuity of these methods with the classical "pure" statistical methods. Moreover, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: Hana Řezanková
  • Oponent: Dušan Húsek, Oľga Nánásiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48277