Bc. Martina Táborská

Diplomová práce

Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu

Secondary schools of Hospitality and labour market in the selected region
Anotace:
Diplomová práce na téma Střední hotelové školy a trh práce ve vybraném regionu pojednává o dalším vzdělávání učitelů odborných předmětů působící na středních hotelových školách v Praze. Práce na další vzdělávání učitelů odborných předmětů nahlíží jako na důležitý a významný faktor ovlivňující úspěšnost a adaptabilitu žáků na trhu práce. Učitelé odborných předmětů jsou podstatným subjektem ve vzdělávacím …více
Abstract:
Master´s Dissertation on topic Secondary schools of Hospitality and labour market in the selected region is about further education of teachers of vocational subjects secondary schools of Hospitality in Prague. This dissertation further education of teachers of vocational subjects assesses as an important and significant factor affecting the success and adaptability of students in the labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Jan Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství