Bc. Martina Breznická

Bachelor's thesis

Vliv ekonomické krize na trh práce okresu Hodonín

Impact of the Economic Downturn on the Regional Labour Market (Hodonin)
Abstract:
Anotace Cílem mé bakalářské práce na téma "Vliv ekonomické krize na trh práce v okrese Hodonín" je analyzovat zaměstnanost a nezaměstnanost na trhu práce v České republice, Jihomoravském kraji a zejména pak v okrese Hodonín. Nejprve se věnuji teoretickému vymezení základních pojmů, které mají souvislost s trhem práce. V další kapitole popisuji ČR, kraj a okres, jejich strukturu a situaci na trhu práce …more
Abstract:
Annotation The aim of the bachelor thesis „Impact of the Economic Downturn on the Regional Labour Market (Hodonín)“ is to analyse employment and unemployment rate in the labour market in the Czech Republic, in South-Moravian region, especially in district of Hodonín. The first part deals with the theoretical specification of the key concepts which are related to the labour market. The next part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta