Bc. Martina Breznická

Bakalářská práce

Vliv ekonomické krize na trh práce okresu Hodonín

Impact of the Economic Downturn on the Regional Labour Market (Hodonin)
Anotace:
Anotace Cílem mé bakalářské práce na téma "Vliv ekonomické krize na trh práce v okrese Hodonín" je analyzovat zaměstnanost a nezaměstnanost na trhu práce v České republice, Jihomoravském kraji a zejména pak v okrese Hodonín. Nejprve se věnuji teoretickému vymezení základních pojmů, které mají souvislost s trhem práce. V další kapitole popisuji ČR, kraj a okres, jejich strukturu a situaci na trhu práce …více
Abstract:
Annotation The aim of the bachelor thesis „Impact of the Economic Downturn on the Regional Labour Market (Hodonín)“ is to analyse employment and unemployment rate in the labour market in the Czech Republic, in South-Moravian region, especially in district of Hodonín. The first part deals with the theoretical specification of the key concepts which are related to the labour market. The next part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta