Bc. Martin Pilař

Bachelor's thesis

Stav, formy a vývoj kriminality žen a některé preventivní aspekty

Status, forms and progress of women crime rate and some of its preventive aspects
Abstract:
Cílem této práce je rozbor ženské kriminality z různých hledisek, zejména pak z hlediska kriminologie. Zaměřuji se v ní zejména na formy a zvláštnosti jejího vývoje, některé kriminologické teorie zaměřené na kriminalitu žen, odlišnosti od kriminality mužské a zvláštnosti výkonu trestu odnětí svobody u žen. Zvláštní kapitola je pak věnována prostituci, jako celospolečenskému problému, který velmi úzce …more
Abstract:
The aim of this project is analysis of women criminality from different point of view. Especially in term of criminology. The major part of this project is dedicated to its forms and specialities. As well as criminology theories which are focused on women crime, differences between the mens and the womens crime and unusual aspect in imprisonment of the women. The specific chapter is focused on hetaerism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2007
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure