Tereza PODZIMKOVÁ

Bakalářská práce

Tělesné složení na základě metody bioelektrické impedance u schizofreniků

The body composition based on the bioelectrical impedance at patients with schizophrenia
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na tělesné složení schizofreniků měřené na základě multi-frekvenční bioelektrické impedance pomocí přístroje InBody 720. Byly sledovány vybrané parametry tělesného složení, jako je tělesný tuk (BFM), tukuprostá hmota (FFM), intracelulární (ECW) a extracelulární tekutina (ECW). Dále byly použity vybrané zdravotní ukazatele v podobě indexů pro stanovení rizik obezity …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on body composition of schizophrenic patients measured by multi- frequency bioelectrical impedance analysis using InBody 720. Selected parametres of body composition were observed such as body fat mass (BFM), fat-free mass (FFM), intracelular (ICW) and extracelular water (ECW). Selected health indicators were also used in the form of indices to determine the obesity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 137605

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
 • Vedoucí: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODZIMKOVÁ, Tereza. Tělesné složení na základě metody bioelektrické impedance u schizofreniků. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2raw5q 2raw5q/2
16. 5. 2011
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.