Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.

Disertační práce

Hlas žáků: Příběh sexty A

Pupils voice: The story of sexta A
Anotace:
Dizertační práce se zabývá problematikou hlasu žáků střední školy v kontextu tradic a idejí střední školy. Hlas žáků je obvykle velmi široce definován a týká se řady oblastí života žáků ve škole, v této dizertační práci byl hlas žáků zúžen pouze na oblast výuky, protože právě ta je klíčovým procesem, který se zde odehrává. Cílem této práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření popsat …více
Abstract:
The theme of the dissertation thesis is the voice of grammar school pupils in the context of the traditions and ideas of a grammar school. The pupils' voice is usually defined very widely, and it is connected to a lot of fields of pupils' lives at school. I focused on the pupils' voice of a teaching area because it is the key process when the pupils' voice is happening. The main aim of this dissertation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta