Theses 

Strategie hledání práce u nezaměstnaných nad 50 let – Bc. Jiří Kašpar

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Kašpar

Bachelor's thesis

Strategie hledání práce u nezaměstnaných nad 50 let

Job search strategy for the unemployed over 50 years old

Abstract: Obsah bakalářské práce se zaměřuje na způsoby hledání práce nezaměstnaných lidí starších padesáti let. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části se práce věnuje charakteristice trhu práce a cílové skupiny, následuje teoretické zpracování strategie hledání zaměstnání. Druhá, empirická část bakalářské práce popisuje výzkumné šetření s respondenty cílové skupiny (tj. osoby nad padesát let) a zpracovává jeho výsledky. Výstupy šetření přibližují aktivity, jež cílová skupina výzkumu vyvíjí při hledání zaměstnání.

Abstract: This bachelor thesis is focused on different job searching strategies used by unemployed over 50 years old. The thesis is divided into two major parts. In the first theoretical part the thesis deals with the job market and target group charakteristics followed by theoretical analysis of the job searching strategies. The second empirical part describes primary research of the target group (people over 50 years old) and analyses its results. The research results show activities used by the target group during the job search.

Keywords: Trh práce, demografický vývoj ČR, nezaměstnanost 50+, strategie hledání práce Labour market, demographics CR, unemployment 50+, job search strategies

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 13:41, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz