Mgr. Lenka Mikulášková, DiS.

Diplomová práce

Dobrovolnictví v podmínkách hospicové péče

Voluntary work under the conditions of hospice care
Anotace:
MIKULÁŠKOVÁ, L. Dobrovolnictví v podmínkách hospicové péče: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2009. 97 l., 15 l. příl. Vedoucí diplomové práce Pavel Mühlpachr. Diplomová práce se zabývá uplatněním dobrovolnické služby v podmínkách hospicové péče. Předkládá souvislé a přehledné informace o dané problematice. Věnuje dobrovolnictví jako formě …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with an applying of the voluntary care under the conditions of hospice care. The thesis submitts continuous and structured information about a given themes. It is focused on the voluntary care as a form of the social work. It describes the voluntary care with a view of social sollidarity and points out the value of the social support in the individual life. The thesis deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta