Barbora KRATKOVÁ

Bakalářská práce

Dobrovolnictví jako deinstitucionalizace sociální práce

Volunteering as Deinstitutionalizacion of Social Work
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dobrovolnictvím jako možnou formou deinstitucionalizované sociální práce. Cílem bakalářské práce je zjistit postavení dobrovolnictví v sociální práci a jeho využití při výkonu sociální práce. Dále popsat, jakým způsobem vnímají dobrovolnictví a jeho uplatnitelnost v sociální práci sociální pracovníci. K dosažení stanoveného cíle byla využita kvalitativní výzkumná strategie …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with volunteering as a possible form of deinstitutionalized social work. The aim of the bachelor's thesis is to determinate the position of volunteering in social work and its use in the performance of social work. Further describe how social workers perceive volunteering and its applicability in social work. A qualitative research strategy was used to achieve the set goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATKOVÁ, Barbora. Dobrovolnictví jako deinstitucionalizace sociální práce. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ntd8x2 ntd8x2/2
12. 8. 2020
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.