Mgr. Tomáš Lugr

Bakalářská práce

Řešení problematiky obsahu výuky v oblasti požární ochrany pro střední školy

Solving the issue of educational content in the field of fire protection for secondary schools.
Anotace:
Bakalářská práce „Řešení problematiky obsahu výuky v oblasti požární ochrany pro střední školy“ pojednává o možných postupech, metodách, struktuře a obsahu výuky v oblasti požární ochrany pro střední školy a odborná učiliště. Práce je rozdělena do čtyř částí zabývajících se záchranářskou tématikou, problematikou dopravních nehod, požárů v domácnostech a ochranou obyvatelstva.
Abstract:
Bachelor thesis "Solving the issue of educational content in the field of fire protection for secondary schools" deals with possible procedures, methods, structure and content of education in the field of fire protection for secondary and vocational schools. The thesis is divided into four parts concerning the subject matter of rescuing, the issue of traffic accidents, indoor fire breakouts and public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování