Anna Naňáková

Bakalářská práce

Ochrana obyvatelstva při řešení mimořádných událostí ve vybrané obci

Population Protection in the Process of Dealing with Emergencies in a Selected Municipality
Anotace:
Bakalářská práce popisuje ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Teoretická část práce se opírá o základní legislativu, pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva a samotnou historii. V teoretické části jsou popsány mimořádné události, které se ve městě nejčastěji vyskytují. Praktická část práce popisuje analýzu současného stavu, ve které jsou podrobně popsány povodně, požáry a sesuvy půdy. Další …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the protection of the population during emergencies. The theoretical part of the work is based on basic legislation, concepts in the field of population protection and history itself. The theoretical part describes the extraordinary events that most often occur in the city. The practical part of the work describes the analysis of the current state, in which floods, fires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Džermanský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Naňáková, Anna. Ochrana obyvatelstva při řešení mimořádných událostí ve vybrané obci. Uherské Hradiště, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe