Bc. Barbora Krupicová

Diplomová práce

Utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

The formation of relationship between the social worker and client in low-treshold institution for children and youth
Anotace:
Magisterská diplomová práce je zaměřena na utváření vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež z pohledu samotných pracovníků nízkoprahových zařízení. Teoretická část práce se věnuje vymezení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a charakteristice jeho klientů. Pozornost, je zde věnována vymezení sociálního pracovníka, jeho dovednostem a předpokladům …více
Abstract:
The Master´s thesis is focused on formation of relationship between social worker and client in low-treshold institution for children and youth from the socialworkers perspective. Theoretical part is devoted to defining the low-treshold institution for children and youth and the characteristics of its clients. Attention is paid to the definition of social worker, his skills and predispositions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta