Barbora POSPÍŠILOVÁ

Bakalářská práce

Jazzem proti komunismu? USA, jazzová diplomacie a studená válka

Jazz against the communism? USA, jazz diplomacy and the Cold War
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem jazzové diplomacie během studené války. Zaměřuje se na rozvoj jazzové diplomacie a také na program Jazz Ambassadors vytvořený Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických. Hlavním účelem jazzových ambasadorů bylo šířit demokratické myšlenky prostřednictvím jazzové hudby, zlepšit image USA ve státech východního bloku, poukazovat na důležitost svobody, občanských …více
Abstract:
This bachelor thesis works with the topic of jazz diplomacy during the Cold War. It focuses on the development of jazz diplomacy as well as the Jazz Ambassadors program created by the State Department of the United States of America. The main purpose of Jazz Ambassadors was to spread democracy via jazz music, improving America's image in the states of the Eastern bloc, showing the importance of freedom …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Barbora. Jazzem proti komunismu? USA, jazzová diplomacie a studená válka. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/