Hana NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Odpověď fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a buku lesního na vybrané stresové podmínky - srovnávací studie.

The response of Norway spruce and European beech's photosynthetic apparatus to some stress factors - comparative study
Anotace:
Vzhledem k očekávaným klimatickým změnám je stále důležitější studovat reakci druhů současných ekosystémů na tyto změny. Tato práce je proto zaměřená na reakce dvou hlavních středoevropských druhů lesních stromů ? smrku ztepilého (Picea abies L.) a buku lesního (Fagus sylvatica L.) ? na stres ze sucha, zvýšené množství N v půdě, kombinaci těchto stres-faktorů a na stres horkem. Ú činky stresu byly …více
Abstract:
In the context of expected climate changes is more and more important to study how will species of present ecosystems react to this changes. Thus this study is focused on reactions of two main forest tree species of Central Europe ? Norway spruce (Piacea abies L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) ? to water stress, higher quantity of N in soil, combination of theese stress factors and heat stress …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Renata Ryplová, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Hana. Odpověď fotosyntetického aparátu smrku ztepilého a buku lesního na vybrané stresové podmínky - srovnávací studie.. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2s8c7i 2s8c7i/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
27. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.