Karel KADERA

Bachelor's thesis

Porovnání kvality svarů u potrubních dílů nedestruktivním zkoušením

Comparison of quality of welds in piping components using non-destructive testing
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování ve výrobním podniku, specializovaném na výrobu a montáž strojírenských a potrubních dílů v chemickém průmyslu.Bakalářská práce se zabývá stanovením nového postupu svařování potrubních dílů vyrobených ze slitiny MONEL 400 a porovnává produktivitu tohoto svařovacího postupu ve výrobním procesu. Praktická část zohledňuje provedenou analýzu současného …more
Abstract:
This thesis deals with welding in a manufacturing company, specialized in the manufacture and installation of mechanical and piping components in the chemical industry. This thesis deals with establishing a new procedure for welding piping components made of alloy MONEL 400 and compares the productivity of the welding procedure in the production process. The practical part shows the analysis present …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADERA, Karel. Porovnání kvality svarů u potrubních dílů nedestruktivním zkoušením. Chomutov, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Production Technology and Management

Bachelor programme / field:
Engineering Technology / Production Management