Jaromír Gec

Diplomová práce

Dynamické efekty měnové politiky v ČR: SVAR/FAVAR přístup

Dynamic effects of monetary policy in CR: SVAR/FAVAR approach
Anotace:
Tato práce se zabývá identifikací dynamických efektů měnových šoků v režimu inflačního cílování v České republice (ČR) a závislostí výsledků na aplikované metodologii. K tomu používá malé strukturální vektorové autoregrese (SVAR) a jejich rozšíření o fundamentální faktory (FAVAR modely), které navrhli Bernanke et al. (2005). Výsledky v případě SVAR modelů indikují v reakci na neočekávané zvýšení úrokové …více
Abstract:
This thesis is focused on identifying dynamic effects of monetary shocks during the inflation targeting regime in the Czech Republic (CR) and its dependence on applied methodology. For this purpose it incorporates small-scale structural vector autoregressions (SVAR) and factor augmented vector autoregressions (FAVAR) proposed by Bernanke et al. (2005). In case of SVAR models the results indicate approximately …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Aleš Maršál
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73582

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza