Mgr. Lucie Breczková

Bachelor's thesis

Indikátory úspěšnosti integrace migrantů ve státech Evropské unie

Indicators of success of migrants in the process of integration within EU countries
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda způsob a míru integrace migrantů ve státech Evropské unie ovlivňují legislativní přístupy států k integraci a zároveň i různá míra tolerance členů společnosti přijmout mezi sebe imigranty. Míra jejich integrace se dá částečně sledovat skrze indikátory úspěšnosti integrace. Vypracovat soubor obecných a objektivních indikátorů, podle kterých by bylo možné měřit …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine whether the way and level of integration of migrants in the countries of the European Union is influenced by legislative approaches to national integration and also by a different level of tolerance among members of society to accept immigrants themselves. The level of integration can be partially monitored by indicators of successful integration. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology