Bc. Inka KRATOCHVÍLOVÁ

Diplomová práce

Připravenost studentů na setkání s péčí o umírající pacienty a se smrtí

Preparedness of students for encountering the care for dying patients and death
Anotace:
Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat současný stav připravenosti studentů nelékařských zdravotnických oborů na setkání s péčí o umírající pacienty a se smrtí. Na základě stanoveného cíle byly formulovány následující hypotézy: H1: U zvolených oborů se liší připravenost studentů na setkání s péčí o umírající pacienty a se smrtí. H2: S věkem studentů se liší připravenost studentů na setkání s …více
Abstract:
The thesis aims to map the current state of preparedness of students of non-physician medical disciplines for meeting with the care for dying patients and death. On the basis of the set objective the following hypotheses were formed: H1: At the chosen disciplines, the preparedness of the students for meeting with the care for dying patients and death differs. H2: With age of the students, the preparedness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Věra Olišarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Inka. Připravenost studentů na setkání s péčí o umírající pacienty a se smrtí. Č. Budějovice, 2020. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2spr3h 2spr3h/2
15. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 6. 2020
Bulanova, L.
16. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.