Theses 

Webové stránky pro mobilní prohlížeče – Bc. Petr Stehlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management

Bc. Petr Stehlík

Diplomová práce

Webové stránky pro mobilní prohlížeče

Websites for Mobile Browsers

Anotace: Tato diplomová práce pojednává o možnostech tvorby a adaptaci webových stránek pro potřeby mobilních zařízení. Mobilní zařízení v současnosti přistupují k internetovým stránkám stále častěji a při tvorbě webové prezentace by jejich opomenutí bylo chybou. Uživatelů, kteří využívají pro zobrazení webu tuto cestu, je velké množství a tento jev má stále vzestupnou tendenci.Cílem práce je prozkoumat metodu transformace stránek pro potřeby mobilních zařízení a prakticky vyzkoušet její použitelnost a funkčnost.Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části je prozkoumán postup převodu stránek na responzivní design a v praktické je tento postup vyzkoušen a předveden. Uživatelé mobilních zařízení mají specifické požadavky na obsah, funkčnost i vzhled webových stránek díky omezením a výhodám spojených s těmito zařízeními. Výsledkem práce je aplikace responzivního designu na stránky a snížení jejich datové náročnosti. Funkčnost re-designovaných stránek byla prakticky odzkoušena a ověřena.

Abstract: This thesis deals with the possibilities of creation and adaptation of web pages to needs of mobile devices. Mobile devices access the web pages more often and to build a website without keep on mind these devices would be a mistake. Number of users who use this way to access the web is enormous and it has an upward trend. The goal of thesis is to explore methods how to transform pages for needs of mobile devices and practically test its usability and functionality. The work includes theoretical and practical part. In the theoretical part the main objective is to determine how to transform pages into the responsive. The practical part uses, tests and demonstrates this procedure. Mobile users have specific requirements for the content, functionality and appearance of web pages. Mobile devices have their own restrictions and benefits and the web must keep on mind their specific needs. The main result of the thesis is an application of responsive design on web pages and reduction of their data transfer. Functionality of re-designed pages was practically tested and checked.

Klíčová slova: Responzivní design, webová stránka, web, prohlížeč, mobilní prohlížeč, mobilní zařízení, CSS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Aleksandar Antonovič
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz