Lucie KOPŘIVOVÁ

Bakalářská práce

Everyday (design)

Everyday (design)
Anotace:
Mé dílo je založeno na myšlence domácí přípravy alternativních chlebů pro lidi, kteří se chtějí stravovat ze zdraví prospěšných potravin bez vysokého množství sacharidů a lepku. Mou snahou je návrat přípravy a pečení chleba v domácnosti jiným a zdravějším způsobem. Set tvoří nádoba, ve které je možné chléb péct a poté i skladovat. Z jedné strany slouží jako pečící nádoba a po jejím otočení jako vrchní …více
Abstract:
My work is based on the idea of home preparation of alternative breads for people who want to eat wholesome food without high amounts of carbohydrates and gluten. My aim is to return the preparation and baking of bread in the household in a different and healthier way. The Set consists of a container in which bread can be bake and then stored. From one side, it serves as a baking container and, after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Gabriel Vach

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPŘIVOVÁ, Lucie. Everyday (design). Plzeň, 2019. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Sochařství, specializace Keramika