Hana Beranová

Bachelor's thesis

Refrakční operace a aberace vyšších řádů

Refraction surgery and higher order aberration
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o problematice zhoršené kvality vidění vlivem aberací vyšších řádů a možnostmi jejich korekce. Teoretická část se zabývá rohovkou, která je ideálním místem pro refrakční zákrok, refrakčními vadami a aberacemi. Podrobněji se věnuje refrakční chirurgii, klasickým i specializovaným zákrokům. Na tento oddíl navazuje provedená studie, která porovnává předoperační a pooperační …viac
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with the issue of impaired quality of vision due to higher-order aberrations and possibilities of their correction. The theoretical part covers the cornea, which is ideal for refractive surgery, refractive defects and aberrations. Provides an analysis of refractive surgery, classic and specialized surgeries. This section continues the study, comparing preoperative and postoperative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: František Pluháček
  • Oponent: Jaroslav Wagner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: světu