Aleš Mazánek

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče

Nursing Care in Patients Undergoing Endovascular Performance in Ischemic Stroke in Intensive Care Units
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče" se zabývá problematikou ošetřovatelské péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické mozkové příhodě. Práce objasňuje specifika ošetřovatelské péče před a po endovaskulárním výkonu. Práce je situována do dvou částí. V první …více
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing care for patients undergoing endovascular surgery after ischemic stroke. Specific care before and after endovascular surgery is explained. The thesis is divided into two parts. The first part provides general information about strokes. The second part describes specific needs and nursing activities for 5 studied patients (study cases), hospitalized in St. Anne …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Koutecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mazánek, Aleš. Ošetřovatelská péče u pacientů podstupující endovaskulární výkon při ischemické cévní mozkové příhodě na jednotkách intenzivní péče. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe