Zdeněk HALATA

Bachelor's thesis

Soubor operety Národního divadla moravskoslezského - od operety k muzikálu

The operetta Ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre - from operetta to musical
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o celkové historii operetního souboru Národního divadla moravskoslezského. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje uvádění operetních titulů v Ostravě, které vykrystalizovalo v založení samostatného souboru. Kontexty vzniku ansámblu dokládají dobové prameny a tisk. Druhá část se zabývá repertoárem souboru 70. let 20. století do přelomu tisíciletí. Podrobně …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the overall history of the Operetta/musical ensemble of the National Moravian-Silesian Theatre. The thesis is divided into three parts. First part describes the beginning of operetta playing in Ostrava, what is substantiated with period sources. Second part is focused on period from 70's to end of millenium and its' repertoire, especially on first musicals played. Last …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Jan Garláthy

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALATA, Zdeněk. Soubor operety Národního divadla moravskoslezského - od operety k muzikálu. Ostrava, 2020. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění

University of Ostrava

Faculty of Fine Arts

Bachelor programme / field:
Musical Arts / Trumpet