Bc. Nicole Márová

Master's thesis

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of building and developing customer relationships
Abstract:
Pro tuto diplomovou práci bylo zvoleno téma strategie vytváření vztahů se zákazníky a jejich upevňování. Hlavním cílem je na základě analýzy konkrétního podniku navrhnout inovovanou formu CRM systému, která povede ke zlepšení systému firmy s cílem efektivně přilákat nové, nejen klíčové zákazníky, a zároveň také efektivně udržet jejich vztahy a vzájemně je koordinovat a řídit.
Abstract:
This diploma thesis chooses as its subject the strategy of building and developing relationships with customers. The main aim was to suggest an innovated form of a CRM system based on the analysis of an actual company, which would lead to improvement of the company and would also bring new customers, and not just the key ones, and would efficiently maintain the relationships while coordinating and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication