Mgr. Eva Archontidu

Diplomová práce

Právní aspekty úpravy pracovní doby

Legal Aspects of Working Time Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pracovní dobou a jejími právními aspekty. V první části vymezuje základní skutečnosti a pojmy týkající se pracovní doby, jejího rozvržení a souvisejícím otázkám, včetně důvodů pro právní regulaci. V dalších částech se pak věnuje jednotlivým institutům a jejich specifikům Pozornost je věnovaná aktuálním problematickým otázkám včetně tzv. flexibilních způsobů zaměstnávání jako …více
Abstract:
The diploma thesis deals with working time and its legal aspects. In the first part, it defines the basic facts and concepts related to working time, its distribution and related issues, including the reasons for legal regulation. In the following sections, it deals with individual institutes of labour law and their specifics. Attention is paid to current problematic issues including so-called flexible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Smejkal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta