Markéta Nogolová

Diplomová práce

Mezinárodní měnový fond a jeho postoje k přijetí eura v zemích Visegrádské čtyřky

The International Monetary Fund and its Attitude to the Adoption of the Euro in the Visegrad Countries
Anotace:
Mezinárodní měnový fond a jeho postoje k přijímání eura v zemích Visegrádské čtyřky Cílem diplomové práce je analyzovat země Visegrádské čtyřky v jejich snažení přijmout euro, ale hlavně postoj Mezinárodního měnového fondu k tomuto kroku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitola. V první kapitole jsou základní informace o Mezinárodním měnovém fondu. O jeho vývoji, fungování, cíli a pomoci členským …více
Abstract:
The International Monetary Fund and its Attitude to the Adoption of the Euro in the Visegrad Countries. The aim of this thesis is to analyze the Visegrad countries in their efforts to adopt the euro, but also the position of the International Monetary Fund to take this step. In first chapter is the basic information about the International Monetary Fund. About its development, operation, objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Petr Fančovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava