Bc. Betty Del Favero

Diplomová práce

Ekonomické a právní aspekty vstupu do měnové unie – porovnání ČR a SR

Economic and Legal Aspects of Monetary Union Accession - Comparison of the Czech and Slovak Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonomické a právní aspekty vstupu do měnové unie – porovnání ČR a SR“ je analýza nominální konvergence české ekonomiky ve dvou relevantních časech, a to v roce 2008 pro stanovení možnosti přijetí eura v České republice v roce 2009 zároveň se Slovenskou republikou a v roce 2016 pro specifikaci připravenosti České republiky na vstup do eurozóny v blízké budoucnosti. Zároveň …více
Abstract:
The subject of the thesis "Economic and Legal Aspects of Monetary Union Accession - Comparison of the Czech and Slovak Republic" is an analysis of the nominal convergence of the czech economy in the two relevant times. First term is 2008, to determine the possibility of euro adoption in the Czech Republic in 2009 at the same time with the Slovak Republic. The second term is 2016 to specify Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta