Bc. Filip Pálesch

Diplomová práce

Modelování dynamiky nezaměstnanosti ve vztahu k ekonomickému růstu

Modelling relationship between unemployment dynamics and economic growth
Abstract:
The theme of diploma thesis is relationship of unemployment and economic growth, which can be expressed by Okun's law. This inverse relationship has several ways of defining and individual variants are described in the beginning of the thesis. Gap and dynamic version requires estimation of potencial output and natural rate of unemployment. Some methods of these estimations are available as well. Part …více
Abstract:
Témou diplomovej práce je vzťah nezamestnanosti a rastu ekonomiky, ktorý je možné vyjadriť Okunovým zákonom. Tento nepriamo úmerný vzťah má niekoľko spôsobov definovania a jednotlivé varianty sú popísané v úvode práce. Gapová a dynamická verzia vyžaduje odhad potencionálneho produktu a prirodzenej miery nezamestnanosti. Niektoré spôsoby ich odhadu sú taktiež k dispozícii. Súčasťou práce sú i rešerše …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie