Michaela BUČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika hospodářství Indonésie

Indonesian economy from the geographical point of view
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá geografickou charakteristikou hospodářství Indonésie. Administrativně je souostroví rozděleno do jednotlivých provincií. Cílem práce byla charakteristika ekonomických sektorů na regionální úrovni a dále současné rozmístění těchto sektorů na území Indonésie. V prvních dvou kapitolách empirické části byla vymezena geografická poloha souostroví, obyvatelstvo, stručně byla představena …more
Abstract:
This bachelor thesis studies the geographic characteristic of the economy in Indonesia. The group of islands is administratively divided into individual provinces. The aim of this work was to characterize the sectors on a regional level and also the current placement of economic sectors in the Indonesian territory. In the first two chapters of the empirical part, the geographic location of the group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BUČKOVÁ, Michaela. Geografická charakteristika hospodářství Indonésie. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Economical Geography and Regional Development