Michaela BUČKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika hospodářství Indonésie

Indonesian economy from the geographical point of view
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá geografickou charakteristikou hospodářství Indonésie. Administrativně je souostroví rozděleno do jednotlivých provincií. Cílem práce byla charakteristika ekonomických sektorů na regionální úrovni a dále současné rozmístění těchto sektorů na území Indonésie. V prvních dvou kapitolách empirické části byla vymezena geografická poloha souostroví, obyvatelstvo, stručně byla představena …viac
Abstract:
This bachelor thesis studies the geographic characteristic of the economy in Indonesia. The group of islands is administratively divided into individual provinces. The aim of this work was to characterize the sectors on a regional level and also the current placement of economic sectors in the Indonesian territory. In the first two chapters of the empirical part, the geographic location of the group …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedúci: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUČKOVÁ, Michaela. Geografická charakteristika hospodářství Indonésie. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography / Economical Geography and Regional Development