Mgr. Radek Paleček

Bachelor's thesis

Marketingová strategie hnutí ANO ve volbách do poslanecké sněmovny 2013

Marketing Strategy - Political Movement ANO in Electoral Campaign 2013
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové strategie hnutí ANO při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly v říjnu roku 2013. V teoretické části je uveden stručný náhled odborné veřejnosti na pojem politický marketing. Dále jsou zde podrobně rozebrány vybrané nástroje politického marketingu. V části analytické je pak za pomocí dvou hlavních výzkumných …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on analysis of ANO and its marketing strategy during the 2013 Parliamentary election in Czech Republic. Theoretical part contains brief preview of political marketing as a concept. Then there is a full definition of selected marketing instruments. In the analytical part there is described how specifically ANO worked with these individual instruments in the campaign. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií